KONSULTACJE SPOŁECZNE W Siemianowicach Śląskich

Zasady Konsultacji Społecznych

Sposób i tryb prowadzenia konsultacji społecznych określa uchwała nr 262/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich, podjęta 30 sierpnia 2012 r. Uchwała ta wyznacza ramy i zasady, według których będziemy wspólnie komunikować się i podejmować decyzje dotyczące miasta, umożliwiając mieszkańcom angażowanie się w życie naszej społeczności. Konsultacje niektórych dokumentów gminy mogą być też prowadzone w trybach określonych w ustawach, jak np. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym czy ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

Konsultacje społeczne to narzędzie, które pozwala mieszkańcom wyrazić swoje opinie i pomysły na różne tematy związane z naszym miastem. Dzięki konsultacjom można wpływać na sprawy ważne dla codziennego życia, na przykład planowanie osiedli czy inwestycje w najbliższej okolicy.

Konsultacje mogą być przeprowadzane w różny sposób: poprzez wypełnianie ankiet, uczestnictwo w zebraniach lub przekazywanie opinii na piśmie. Można brać udział w konsultacjach zarówno w sprawach, które są obowiązkowe, jak i tych, które uznamy za ważne dla miasta.

Wyniki konsultacji są ważne, ale nie zobowiązują władz miasta do bezwzględnego ich przyjęcia. Mimo to, opinie mieszkańców są uwzględnianie przy podejmowaniu decyzji.

Konsultacje są ważne bez względu na to, ile osób w nich uczestniczy. Liczy się głos każdego mieszkańca!